profil
produkty
rybársky kalendár
kontakt

© copyright 2007
NEOPRINT +, s. r. o.


Vznik našej firmy datujeme od januára 1992, založením tlačiarne Neoprint, v. o. s.
V roku 1999 sa spoločnosť pretransformovala na tlačiareň NEOPRINT PLUS,
s. r. o.


Hlavná náplň našej činnosti spočíva najmä vo výrobe farebných publikácii, katalógov, prospektov, návodov, brožúr, kníh, pohľadníc, stolových a nástenných kalendárov, ako aj drobného merkantilu (firemné hlavičkové papiere, poštové poukážky, samoprepisovacie tlačoviny a iné podľa potreby zákazníka).

V predtlačovej príprave zabezpečujeme profesionálne spracovanie fotopolymérových tlačových platní priamym osvitom na CTP zariadení MAKO 4.
Tlač sa realizuje kvalitnou 5-farebnou ofsetovou technológiou na stroji POLLY PRESTIGE 574 do formátu B2, razenú termo a reliéfnu tlač plochou, štruktúrovanou alebo reliéfnou razbou do formátu 340 x 460 mm, výsek rôznych tvarov z polygrafických materiálov do veľkosti formátu A2. Následné knihárske spracovanie V1, aj s uškami na zavesenie do šanónov, V2, V8, V8a
a iné.

Našou filozofiou je uspokojenie požiadaviek zákazníka v oblasti kvality, termínov a lukratívnych cenových relácií. Naše snahy boli ocenené Ministerstvom kultúry SR, Maticou slovenskou, Zväzom polygrafie na Slovensku a Bibianou za kalendár Vlkolínec, publikáciu Divadlo SNP Martin a Notárstvo na Slovensku.